FÖRENINGEN

STYRELSEN

Vi har i samarbete med SISU Östergötland gjort en analys och skattning av vårt barn- och ungdomsarbete, som ligger till grund för hur vi arbetar vidare.Vi har genomfört utbildning i Trygga Idrottsmiljöer,  HLR, vi arbetar efter Idrotten Vill och fokuserar på olika sätt på idrottens viktiga värdegrundsfrågor.


Vi har ett inkluderande synsätt och strävar i  våra olika projekt efter att kunna erbjuda en bra verksamhet för alla intresserade barn och ungdomar.


                   
                                 Ordförande: Malin Krig

Vice ordförande: Marielouice Bexell

Ledamot: Victoria Thun Persson

Ledamot: Veronika Kåbrink

Ledamot: Mia Sandell

Ledamot: Anna-Karin Karlsson

Suppleant: Ulla Reyes


Ungdomsledamot: Siri Arvidsson

US suppleant: Moa Kåbrink


Värdegrund och mål ridskolan

Den lilla ridklubben med det stora hjärtat med säkerhet i fokus.Ydre Ridklubb är till för alla åldrar, nationaliteter och nivåer. Vi erbjuder en bra fritidsverksamhet för alla i Ydre med omnejd. Vi är en rid- och hästkunskapsskola där du lär dig bland annat:
- Hästkunskap och säkerhet
- Ridning
- Gemenskap
- Samspel människa och djur
- Ledarskap

Säkerhets/ trivselregler på Ydre Ridklubb


Ridning och hästhantering:


Alla ryttare har alltid hjälm


Vi hälsar på alla, även de vi inte känner


Vi tar hand om varandra och hjälper den som behöver hjälp


Alla följer samma regler


I stallet före/efter ridning:


Det ska vara lugnt i stallet, inget spring eller skrik.


Alla under 15 år ska ha hjälm vid all hantering av hästarna, säkerhetsväst rekommenderas.


Vi är max 2 personer i boxen.


Hästen ska alltid vara bunden vid skötsel.


Lös häst = stängd boxdörr.


Börja alltid med att sadla och tränsa sedan.


Tränsa alltid av först och ta sedan sadeln.


Gör rent bettet efter ridningen, putsa träns och sadel, borsta av schabraket och häng schabraket luftigt om det är svettigt.


Efter ridningen lämnas hästen utan grimma i boxen, med grimma i hagen.


Täck hästarna korrekt, ha hästen uppbunden, börja alltid att spänna framifrån vid täckning och bakifrån vid avtäckning.


Till/från ridhuset:


Barn -tygeln kvar över halsen.


Vuxna - tar tygeln över halsen.


Håll avstånd.


Se till att stigbyglarna är uppdragna eller ligger i kors över sadeln.


I stallet öppnas båda dörrhalvorna när hästar leds ut/in.


I ridhuset öppnas hela vikdörren, man får aldrig leda häst genom lilla dörren.


 Uteritter:


Alla under 15 år ska ha säkerhetsväst, rekommenderas för alla oavsett ålder.


Använd gul reflexväst.


Håll avstånd.


Man får inte rida förbi ryttaren framför.


Alla hjälps åt att skicka meddelande genom gruppen, tex det ridläraren säger eller om det är problem bak i ledet.


Inga uteritter på andra sidan stora vägen (gäller på ridlektion och med delfodervärdar).


Vi rider kända ridvägar.


Vid galopp sker detta i uppförsbacke.


Ingen trav eller galopp på hårda vägsträckor eller grovt grus.


Ridning på bana:


Alla under 15 år ska ha säkerhetsväst vid hoppning, rekommenderas för alla oavsett ålder.


Ridläraren håller i hästen vid av- och påklädning av både häst och elev.


Kläder och täcken hängs på krokar och täckeshängare.


Håll avstånd till ekipaget framför.


Håll kvar foten i stigbygeln när stiglädret ändras och när sadelgjorden spänns.


Innan man får galoppera ska man kunna sitta ner i sadeln i trav utan stigbyglar.


Övrigt:


Leda häst = en häst i taget, aldrig två.


Hundar är välkomna i koppel.


När hästar leds till/från stallet får hundar inte lämnas kopplade på stallbacken eller i stallet.


Alla sopar undan gödsel, hår och smuts, från gångar och duschspilta.


Skötselspiltan är reserverad för ridskolans hästar när ridskolan har verksamhet.


I ridskolehästarnas gångar får ej privathästar bindas upp när ridskolan har verksamhet.


Duschspiltan - företräde för spolning, kylning av ben, skötsel av skador osv. Därutöver kan den (om extrabox saknas)  användas för snabb uppbindning av privathästar vid mockning.


Vanlig skötsel/sadling - använd hästens box, ej duschspiltan.


I stallet får bara ridskolans hästar och uppstallade privathästar gå in.


Besökande hästar hänvisas till uteboxarna, det finns även uppbindningsring och sadelhängare i ridhuset.


Alla som använder ridhus/utebana på egen hand:


Läs även ridhusregler och anläggningskortRegler för ridhus och utebana


Det ska vara lugnt överallt, man får inte springa eller skrika.

Barn under 15 år ska ha hjälm vid all hantering av hästar, säkerhetsväst rekommenderas.

Barn under 15 år som är på banan samtidigt som häst ska alltid ha hjälm, säkerhetsväst rekommenderas.

Alla ryttare ska alltid ha hjälm. Hjälm rekommenderas vid arbete med hästen från marken.

Hundar är välkomna i koppel, men får ej tas in på bana.

Barnvagnar är välkomna till klubbrummet, läktaren och cafeterian. Barnvagn ska ej tas in på ridbana eller i stallet när hästar leds ut/in.

Vi har rökförbud på anläggningen (på banorna, runt byggnaderna samt på parkeringen).

I stallet ska bara ridskolans hästar och uppstallade privathästar gå in.

Ryttare med egen häst är välkommen att använda utebox vid deltagande i ridlektioner, kurser samt vid egen ridning med anläggningskort. Det finns även bindring och sadelhängare i ridhuset.

Använd stora vikdörren när häst/ponny leds in och ut ur ridhuset, det är förbjudet att använda den lilla dörren.

Kläder, hästtäcken & dyl får ej lämnas på sargen utan ska hängas på anvisad plats med räcke och krokar i hörnet i manegen.

Du ska mocka och kratta igen gropar efteråt.

Kom ihåg att släcka lyset efteråt.

Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset.

Meddela när du tänker gå ut med hästen ur ridhuset.

Vid ridning i båda varv möts man till höger.

Från och med fyra ryttare i ridhuset rider alla ryttarna i samma varv.

Skritt rids innanför fyrkantsspåret.

Ryttare på volten lämnar företräde för dem på fyrkantsspåret.

Halt görs i mitten av en volt.

OBS! När du lämnar fyrkantsspåret för att tex göra volt, tänk på att ditt företräde upphör då du lämnar fyrkantsspåret. Se upp för ev skrittande ryttare innanför fyrkantsspåret, annars har den som skrittar ingenstans att ta vägen.

Kom ihåg att alltid följa högerregeln vid möte, då blir det inga "krockar".

Måndagar-torsdagar, från kl 15 till lektionsstart samt 1h efter sista lektionens slut är tider då många vill rida. Då har alltid vanlig ridning företräde. Undvik arbete vid hand dessa tider.

Hindermaterial som finns i ridhus/vid utebana får användas, plocka undan efteråt. Bommar får ej lämnas liggande på marken utebanan.

Longering/tömkörning får ske samtidigt som max 1 ryttare, förutsatt att denne medger det, och är över 18 år (vanlig ridning har företräde).

Vid allt arbete med häst på bana ska hästen ha träns.

Vid användning av bommar/hinder får du inte bygga mer än att andra samtidigt kan rida längs spåret och på minst en volt.

Hoppning på egen hand: det bör vara max 2 ekipage som hoppar, annars får man hyra banan.

Arbete vid hand: kapson och repgrimma kan användas när man är ensam. Finns ryttare samtidigt på banan gäller träns (och ryttaren ska vara över 18 år och ha gett samtycke).

Du ansvarar för att ev medhjälpare också följer regler/anvisningar.

Arbete med lös häst: med lös häst i ridhuset finns större risk att hästen skrapar upp botten, sparkar sönder sargen eller en spegel. Tänk på att du har ekonomiskt ansvar för att återställa ev. skador.

OBS! Delfodervärdar/ryttare som rider lektionshäst på egen hand ska följa anvisningar från ridläraren om ev användning av bommar/hinder, arbete vid hand mm. I övrigt gäller alla regler ovan.


Försäkring

Oycksfallsförsäkring för medlemmar
Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

•aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
•enskild ridning och träning.
•direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Den försäkring som tidigare ingick i tävlingslicensen har ersatts av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor

Så anmäler du en skada
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada?Ring 0771-950 950– säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport


Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ydre Ridklubb, organisationsnummer 822001-2655, Bulsjö Ridhuset, 57062 YDRE (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling, Laglig grund, Hantering av medlemskap i föreningen, Avtal: Föreningsadministration, Deltagande i föreningens träningsverksamhet, Licenshantering, Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet, Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse: Sammanställning av statistik och uppföljning, Tillträdesförbud, Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Allmänt intresse: Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Intresseavvägning: Kontakt med föreningen,Besök på vår hemsida,

Intresseavvägning och ibland samtycke: Publicering av material på hemsida och sociala medier

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besökwww.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns iInstruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.
Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

GDPR

Information GDPR till medlemmar och målsman:

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den i ett eget dokument.

Vi vill särskilt förtydliga att vår vanliga kontaktväg med medlemmar och målsmän är via e-post. Från 2018-05-25 skickas alla grupputskick till ridskoleelever och medlemmar som dold kopia.

Som medlem kan du själv redigera dina kontaktuppgifter i Riksidrottsförbundets medlemsregister i Idrottonline.

Vi behöver ha korrekt e-postadress till medlemmar och målsmän samt även tfn till målsmän. Informera oss därför snarast om byte av e-postadress och tfn, skicka informationen tillydreridklubb@gmail.comeller lämna den skriftligt till ridläraren. Vi uppdaterar kontaktinformationen till ridelever och målsmän minst en gång per läsår via pappersblankett.

Vill du ha registerutdrag från oss, ha felaktiga personuppgifter rättade eller utnyttja rätten till radering (gäller under vissa omständigheter) kontakta styrelsen viaydreridklubb@gmail.comPolicy Trygg Idrott

Vi har noll tolerans för mobbing, trakasserier, hot och våld. Vår verksamhet bygger på bl.a.

Ridsportens ledstjärnor https://www.ridsport.se/Omoss/visionochvardegrund/
Barnens spelregler https://barnensspelregler.se/
RF Trygg idrott https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
Idrottsrörelsens uppförandekod https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
Idrotten Vill https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram
Ydre Ridklubbs krisplan (under renskrivning)

Registerutdrag

Från 2020 kontrollerar Ydre Ridklubb begränsat registerutdrag för alla från 15 år som arbetar med barn.
Genomförande:
Kontroll i januari varannat år, start 2010 samt vid nyanställning/nytillsättning, styrelsen ansvarar.
Lista upprättas varje läsår över ledare/tränare/andra från 15 år som har kontakt med barn (under 18 år), styrelsen ansvarar.
Efter kontroll återlämnas registerutdraget.
Genomförd kontroll antecknas på lista i Handbok YRK (vår dokumentsamling).
Vid ev belastning eller om ledare inte vill lämna utdrag tas ledaren ur verksamheten. Styrelsen diskuterar och tar beslut om åtgärd.

Barnkonventionen
Vi vill att barnen är delaktiga i föreningen genom bland annat:
US ungdomsstyrelsen
Trygghetsenkät en gång per läsår
FULK och ULK
Möjlighet att själva vara hjälpledare
Trygg i stallet